Het catechumenaat is de tweede periode van de doopcatechese; bij een persoon die katholiek wil worden rijpt in deze periode de bereidheid tot bekering.

Zie verder het uitgebreide artikelĀ Katholiek worden.