De sacramenten van doopsel, vormsel en priesterschap vormen een character indelebilis, een 'onuitwisbaar merkteken': een mens ontvangt ze eens en voor altijd; ze zijn in zijn leven niet herhaalbaar.

Zie verder het uitgebreide artikelĀ Sacramenten.