De heilige aartsbisschop Johannes van Constantinopel (ca. 345-407) kreeg vanwege zijn briljante preken de bijnaam "De Gouden Mond" (in het Grieks: 'ho Chrysostomos').

Kerkvader
Johannes de Guldenmond (?ω?ννης ? Χρυσ?στομος) is een van de voornaamste katholieke Kerkvaders van het Oosten.

zie verder: Johannes Chrysostomus