Geografisch is de norbertijner orde verdeeld over circarieën. Deze worden gevormd door norbertijner kloosters die door hun geografische ligging of hun overeenkomst in taal met elkaar verbonden zijn. 

Kring
Het woord circarie komt van het middeleeuws Latijnse circaria, dat ontleend is aan het werkwoord circare (= 'rondgaan'). Het werd in de middeleeuwen soms gebruikt ter aanduiding van de visitatieronde die de bisschop langs alle staties van zijn diocees maakte. Circaria betekende naast 'ronde' ook 'kring'. 

Premonstratenzers
Toen de door Sint Norbertus gestichte Orde van Prémonstré na diens dood in 1134 zich snel over Europa verspreidde, werden de norbertijner abdijen, priorijen en canonieën in regio's ingedeeld. Deze regio's werden 'circarieën' genoemd.

Abdijen
Circarieën zijn geen bestuurseenheden. Anders dan in andere ordes bestaan er bij de norbertijnen geen provincies, dus ook geen provinciaal-oversten. De abdijen, norbertijnenkloosters onder leiding van een abt, zijn autonoom. Zaken die de hele premonstratenzer orde betreffen worden geregeld door het generaal kapittel van abten, andere oversten en afgevaardigden en door het generaal bestuur onder leiding van de abt-generaal.

Bloeitijd
In de bloeitijd van de premonstratenzers (12e-14e eeuw) waren er in heel Europa 23 circarieën. Het Britse eiland alleen al had er vier: Circaria australis (Zuid-Engelse Circarie); Circaria mediana (Midden-Engelse Circarie), Circaria borealis (Noord-Engelse Circarie) en Circaria Scotiae(Schotse Circarie).

Lage Landen
In de Lage Landen waren er in de bloeitijd vier circarieën: Circaria Frisae (Friese Circarie), Circaria Brabantiae (Circarie van het Hertogdom Brabant), Circariae Flandriae (Circarie van Vlaanderen) en Circariae Floreffiae (Circarie van de Abdij van Floreffe [in 1121 door Sint Norbertus gesticht]).

Huidige structuur
De orde is thans (2012) verdeeld over zeven circarieën. Deze ontstonden door de fusies van oude circarieën en door de groepering van kloosters naar taalgebied. De lijst is nu als volgt:

  • Circaria Anglica (Australië, Engeland, India, Ierland, Verenigde Staten)
  • Circaria Bohemica (Tsjechië, Slowakije)
  • Circaria Brabantica (Vlaanderen, Denemarken, Nederland, Zuid-Afrika)
  • Circaria Gallica (Wallonië, Canada, Congo, Frankrijk, Italië)
  • Circaria Germanica (Duitsland, Oostenrijk)
  • Circaria Hungarica (Hongarije, Roemenië)
  • Circaria Portuguesa (Brazilië)
  • Extracircariale norbertinessen (canonieën en priorijen in Duitsland, Hongarije, Nederland, Polen, Rusland, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigde Staten, Zwitserland)