De orde van de clarissen-coletinen werd gesticht door Sint Coleta als hervorming van de Arme Klaren.

O.C.C.
De officiële Latijnse naam van de coletinen luidt: Ordo Monialium Clarissae Reformationis a Sancta Coleta ('Orde der Monialen Clarissen van de Hervorming door Sint Coleta'). De afkorting die de leden van deze orde achter hun naam zetten is O.C.C.

Sint Coleta
Coleta van Corbie (1381-1447) was zwaar teleurgesteld toen zij was ingetreden bij de clarissen. Ze had gehoopt dat ze er een streng ascetisch en contemplatief bestaan zou kunnen leiden. Later als kluizenaarster zou ze een verschijning van Sint Franciscus hebben gehad, die haar opdroeg zijn Tweede Orde (de clarissen) te hervormen. Tegenpaus Benedictus XIII gaf haar daarvoor zijn toestemming. Het hervormingswerk van Coleta sloeg aan en de nieuwe orde verbreidde zich van Frankrijk en Bourgondië naar Duitsland en Spanje.

Armoede
De observantie van de coletinen hield in: strenge armoede, ongeschoeidheid, boetedoening, vasten, onthouding en voortdurend gebed. Coleta meende dat deze monastieke leefwijze in overeenstemming was met het ideaal van de heilige Clara van Assisi.

Constituties
In 1430 schreef Coleta voor haar orde de Constituties, die vier jaar later werden goedgekeurd door Willem van Casal, de minister-generaal van de Orde der Minderbroeders, de 'Eerste Orde van Sint Franciscus'. In 1458 werden de Constituties goedgekeurd door paus Pius II.

Nederland
In 1889 werd vanuit Roesselaere in België te Tilburg het eerste klooster van de clarissen-coletinen in Nederland gesticht. Er ontstonden ook kloosters in Eindhoven, Helmond en Amsterdam. Deze communiteiten zijn inmiddels overgebracht naar een zorgcentrum voor bejaarde kloosterzusters in Someren. Het Eindhovense klooster aan de Sint Claralaan werd van 1993 tot 2015 bewoond door een communiteit van clarissen-coletinen die in 1990 in Roswell (New Mexico, VS) werden gesticht.