Petrus (Pedro) Claver (1580-1654) was een Spaanse jezuïet en missionaris. Hij werd in 1888 heilig verklaard door paus Leo XIII. De Katholieke Kerk gedenkt hem op 9 september. Hij is de patroonheilige van Colombia. Hij geldt sinds 1985 als de patroon van de mensenrechten.

Jeugd
Petrus Claver werd op 25 juni 1580 geboren in Verdú in Catalonië. Vanaf 1601 studeerde hij aan het jezuïetencollege Belèn in Barcelona. In 1602 trad hij toe tot de jezuïetenorde. Hij studeerde vervolgens aan de Universiteit van Barcelona. Ook studeerde hij enkele jaren op Palma de Mallorca. Hij werd in 1610 priester gewijd.

Amerika
In 1610 werd hij gezonden naar het nieuw gestichte Onderkoninkrijk Nieuw-Granada (Spaans: Virreinato de la Nueva Granada), dat de tegenwoordige landen Colombia, Peru, Ecuador en Panama omvatte. Hij vestigde zich in Cartagena, in het huidige Colombia. Cartagena was de belangrijkste havenstad van het Caribisch gebied. Hier kwamen onder anderen veel Afrikaanse slaven van boord. Claver ontfermde zich over hen. 

'Slaaf van de zwarten'
Sinds paus Paulus III (1534-1549) was slavernij officieel door de Kerk verboden. Maar de Spanjaarden legden dit verbod in de praktijk naast zich neer. Claver trok zich het lot van de slaven aan. Hij nam zich voor de "slaaf van de zwarten" te zijn. De autoriteiten in het onderkoninkrijk stelden Clavers bemoeienissen op prijs. De slavenhandelaren daarentegen vonden dat Claver zich inliet met zaken die niet de zijne waren.

Aard van werkzaamheden
Petrus Claver zorgde voor kleding, voedsel en medische zorg voor zieke slaven. Aan hem wordt een aantal wonderbaarlijke genezingen toegeschreven. Hij bekeerde ongeveer 300.000 slaven tot het christendom. Zelf leefde hij in grote soberheid. Ook bezocht hij heimelijk de zogenoemde Marrons (in het Spaans: Palenqueros), gevluchte West-Afrikaanse slaven.

Overlijden en heiligverklaring
Petrus Claver overleed op 9 september 1654. Zijn lichaam werd aanvankelijk begraven op het kerkhof van de jezuïeten in Cartanega, maar later overgebracht naar de kathedraal aldaar. Onmiddellijk na zijn dood begon het proces van heiligverklaring. Meteen ook werd hij vereerd als 'slaaf der slaven' en als 'apostel van Cartanega'. Paus Pius IX verklaarde hem zalig op 16 juli 1850. Paus Leo XIII verklaarde hem heilig op 15 januari 1888. In de liturgie wordt Sint-Petrus Claver jaarlijks herdacht op 9 september. Zijn stoffelijk overschot ligt in het hoofdaltaar van de aan hem gewijde Iglesia de San Pedro Claver aan de Plaza de San Pedro Claver in Cartagena. Deze kerk is sinds 1995 een nationaal monument van Colombia.