De heilige paus Clemens I was de derde opvolger van de apostel Sint Petrus. Van grote waarde is zijn Brief aan de Kerk van Korinthe, waarin hij de christenen aldaar oproept tot onderlinge vrede en eensgezindheid.

Derde bisschop van Rome
Clemens Romanus, zoals hij vaak genoemd wordt, is na Linus en Cletus de opvolger van Petrus als hoofd van de kerk van Rome. Hij is de eerste paus van wie een geschrift bekend is. Als auteur van de Brief aan de Kerk van Korinthië, die hij rond het jaar 96 schreef, behoort Clemens tot de Apostolische Vaders.

Legende
Van Clemens I is niets bekend. Mogelijk was hij een vrijgelaten slaaf van Romeins consul Titus Flavius Clemens, aan wie hij zijn naam zou hebben ontleend. Volgens een 9e-eeuwse legende zou hij de marteldood zijn gestorven in Chersonesus (noordkust Zwarte Zee). Aangezien er in de oudste bronnen geen melding wordt gemaakt over Clemens' martelaarschap, wordt er weinig geloof gehecht aan de legende.

Primaatschap
Clemens schreef zijn brief aan de Korinthiërs naar aanleiding van een opstand in de kerk van Korinthe. In de Katholieke Kerk wordt deze brief beschouwd als een van de eerste documenten waaruit het primaatschap van de bisschop van Rome zou blijken. Clemens roept de Korinthische christenen op tot eenheid, liefde en nederigheid. Daartoe put hij uit het Oude Testament en uit de brieven van de apostelen. Slechts enkele keren verwijst hij naar een uitspraak van Jezus, zoals die in de evangeliën van Matteüs en Lucas terecht zijn gekomen. 

San Clemente
Een Romeinse overlevering wees in Rome de plek aan waar Clemens gewoond zou hebben. Daar verrees in de 4e eeuw een aan hem gewijde kerk, de San Clemente, waar zijn vermeende relieken werden bewaard.

Feestdag
Clemens wordt in de Kerk als heilige paus en martelaar vereerd. In het Westen wordt hij herdacht op 23 november en in de orthodoxe en katholieke Kerken van het Oosten op 25 november.