Het College van Kardinalen bestaat uit alle kardinalen van de Rooms-katholieke Kerk. Het is het hoogste adviescollege van de paus.

Twee taken

Het College van Kardinalen heeft twee taken. In de eerste plaats adviseert het College de paus. Dat doen de kardinalen wanneer de paus een consistorie bijeengeroepen heeft. Tijdens een consistorie worden onderwerpen die de hele Kerk betreffen voorgelegd aan het College. Een deel van het College, namelijk bestaande uit die kardinalen die jonger zijn dan tachtig jaar, heeft het recht en de plicht om een nieuwe paus te kiezen tijdens een conclaaf.

Deken

Het College van Kardinalen wordt geleid door de kardinaal-deken van het College. Dit is altijd een van de zes kardinaal-bisschoppen aan wie een suburbicair bisdom is toegewezen. De kardinaal-deken krijgt qualitate qua altijd naast zijn eigen suburbicair bisdom het bisdom Ostia toegewezen. Sinds 2005 is de Italiaanse kardinaal Angelo Sodano deken van het College van Kardinalen. Zijn voorganger, Joseph Ratzinger, werd toen namelijk tot nieuwe paus gekozen. De deken gaat altijd voor in de requiemmis voor een overleden paus. Hij is ook de voorzitter van het conclaaf.

Sedisvacatio

Tijdens de Sedisvacatio, dat is de periode die volgt op het overlijden van de paus, heeft het College een bijzondere taak. Vrijwel dagelijks komt het College dan bijeen in een zogenoemde congregatie. Hier worden besluiten genomen rond de uitvaart van de paus, de periode van de Novemdialis en de datum van het conclaaf. Feitelijke bestuursmacht heeft het College niet. In samenspraak met de kardinaal-camerlengo neemt men alleen de lopende bestuurszaken waar. Een en ander is vastgelegd in de apostolische constitutie Universi Dominici Gregis van paus Johannes Paulus II.

Zie verder het uitgebreide artikel Kardinaal.