De COMECE is de commissie van bisschoppen uit de landen die lid zijn van de EU.

Naam
COMECE is een acroniem voor de Latijnse naam Commissio Episcopatuum Communitatis Europensis (letterlijk: 'commissie van episcopaten van de Europese Gemeenschap'). De Nederlandse naam is: Commissie van Bisschoppenconferenties van de Europese Unie.

Missie
De COMECE werd opgericht op 3 maart 1980 met als doel "in een geest van collegialiteit tot een grotere eenheid en nauwere samenwerking te komen in de bisschoppenconferenties onderling en met de Heilige Stoel in pastorale vraagstukken, die de Europese Unie aangaan". De commissie wil door informatie, studie en contacten de spirituele waarden in Europa bevorderen.

Leden
De COMECE bestaat uit bisschoppen die zijn afgevaardigd door de bisschoppenconferentie waarvan zij lid zijn. De bisschoppenconferenties komen uit de landen die lid zijn van de Europese Unie: België, Bulgarije, Duitsland, Engeland & Wales, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Scandinavië, Schotland, Slowakije, Slovenië, Spanje en Tsjechië.

officiële website