De communieritus is een onderdeel van de eucharistieviering. Volgens het Romeins Missaal van 1969 begint dit ritueel met het Onze Vader en eindigt het met het postcommunio-gebed.

Delen van de Mis
De viering van de Heilige Mis bestaat uit diverse onderdelen. De gewone vorm van de Romeinse Ritus (Missale Romanum 1969) onderscheidt deze:

 • Openingsritus;
 • Dienst van het Woord;
 • Eucharistie;
 • Communieritus;
 • Slotritus.

Communie
Tijdens de communieritus nuttigen de celebrant en deelnemers aan de eucharistieviering het Lichaam en Bloed van Christus. Dit heet Communie.

Onderdelen
Volgens het Romeins Missaal 1969 bestaat de communieritus uit de volgende onderdelen:
Uitnodiging tot het bidden van het Onze Vader;

 • Onze Vader;
 • Vredesaanzegging;
 • Vredeswens;
 • Breking van het Brood (Lam Gods);
 • Uitnodiging tot communie;
 • Communie;
 • Postcommunio (gebed van priester na de communie)

Gezang
Tijdens het uitreiken van de communie kan gezongen worden. In gregoriaanse missen heet het communiegezang Communio.