De completen maken deel uit van het officiële gebed van de Kerk, het zogeheten Officie. Zij worden voor het slapengaan gebeden.

Opbouw
Na het openingsritueel kan er volgens de gewone vorm van de Romeinse Ritus een boeteritueel plaatsvinden, zoals in de Mis. Daarna wordt een hymne gezongen. Vervolgens bidt men één Psalm, voorafgegaan en gevolgd door een antifoon. Na de psalmodie vindt er een korte lezing uit de Heilige Schrift plaats, gevolgd door de korte beurtzang In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Voorts wordt de Lofzang van Simeon gezongen. Daarna volgt het afsluitend gebed en de afsluitende zegenformule: Een rustige nacht en een goed einde schenke ons de almachtige Heer. Amen. Na de completen wordt een Maria-lied gezongen, meestal het Salve Regina.