Het confiteor is de schuldbelijdenis die aan het begin van de Mis door priester en gelovigen wordt uitgesproken.

Confiteor Deo omnipotenti et vobis, fratres,
quia peccavi nimis
cogitatione, verbo,
opere et omissione,
mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.
Ideo precor beatam Mariam
semper Virginem,
omnes Angelos et Sanctos,
et vos, fratres, orare pro me
ad Dominum Deum nostrum.

Zie verder het uitgebreide artikelĀ Schuldbelijdenis.