De Congregatie voor de Oosterse Kerken houdt zich bezig met personen of zaken die te maken hebben met de Oosterse katholieke Kerken.

Leden
De patriarchen en de belangrijkste aartsbisschoppen van de Oosterse Kerken, evenals de president van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen, zijn lid van deze Congregatie. De consultoren en functionarissen van dit dicasterie vertegenwoordigen zo veel mogelijk de verscheidenheid van de diverse Riten van de Kerk. Aan het hoofd van de Congregatie staat een kardinaal-prefect.

Oosterse christenen in het Westen
De Congregatie heeft speciale aandacht voor gemeenschappen van oosterse christenen die wonen in het gebied van de Latijnse Kerk. Zij zorgt indien mogelijk voor hun geestelijke behoeften door aan hen visitatoren en zelfs een eigen hiërarchie ter beschikking te stellen.

Missie
In gebieden waar een oosterse ritus van oudsher de overhand heeft gehad, zijn apostolische en missionaire activiteiten alleen afhankelijk van deze Congregatie, zelfs indien deze activiteiten wordt uitgevoerd door missionarissen van de Latijnse Kerk.

Samenwerking met pauselijke raden
De Congregatie werkt nauw samen met de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid der Christenen in zaken die relaties betreffen met niet-katholieke Oosterse Kerken, en met de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog wat betreft zaken die op het terrein van deze Raad vallen.