Corbinianus

De heilige Corbinianus (ca. 670 - ca. 730) was een kluizenaar die het Evangelie verkondigde in Beieren. Hij was de eerste bisschop van de Beierse stad Freising. Zijn faam dankt hij mede aan het berenwonder, dat staat afgebeeld in het wapen van het aartsbisdom München-Freising, alsook in het wapen van paus Benedictus XVI die aldaar aartsbisschop was.

Frankisch
Corbinianus werd geboren in het Frankische Melun. Hij werd aanvankelijk vernoemd naar zijn vader Waldegisus, maar na diens – naar wordt aangenomen – vroege overlijden vernoemde zijn Ierse moeder, Corbiniana hem naar haarzelf. Meer is er over zijn jeugd niet bekend.

Oude bron
Voor het leven van Corbinianus is ons een oude bron overgeleverd, namelijk de Arbeonis episcopi Frisingensis vitae sanctorum Haimhrammi et Corbiniani ('Leven van de heiligen Emmeramus en Corbinianus door bisschop Arbeo van Freising') dat uit de tweede helft van de zevende eeuw stamt.

Heremiet
Corbianus leefde veertien jaar als heremiet nabij Châtres. Verhalen over zijn heiligheid brachten vele jongeren op de been die de kluizenaar in levende lijve wilden zien. Corbinianus, aldus gestoord in zijn afzondering, besloot met een aantal van deze jongeren naar Rome te trekken, hiertoe aangezet door zijn bijzondere devotie voor de heilige apostel Petrus. In Rome zette paus Gregorius II hem aan om Beieren te kerstenen.

Bisschop van Freising
Nabij Freising stichtte hij een benedictijner abdij. Hij werd door hertog Grimoald II van Beieren benoemd tot eerste bisschop van Freising, maar raakte uit diens gratie toen hij zich verzette tegen het voorgenomen huwelijk van de hertog met de weduwe van diens broer. Een dergelijk huwelijk gold naar de maatstaven van die tijd als incest.

Ballingschap
Corbinianus leefde de rest van zijn leven in ballingschap in Zuid-Tirol. Hij werd aanvankelijk begraven in Merano. Later werden zijn stoffelijke resten overgebracht naar de kathedraal van Freising.

Berenlegende
Volgens de overlevering zou Corbinianus op zijn reis naar Rome overvallen zijn door een beer. Deze beer zou de ezel – die Corbinianus' bagage droeg – hebben gedood. Volgens de legende zou Corbinianus hierop de beer voor straf de opdracht hebben gegeven zijn bagage naar Rome te dragen.

Wapen
Corbinianus wordt in Duitsland als heilige vereerd. Zijn feestdag is op 20 november. Zijn attribuut is een bepakte beer. Deze beer komt voor in het wapen van de stad Freising en van het aartsbisdom München-Freising. Deze figuur staat ook in het wapen van paus Benedictus XVI, die in Freising priester werd gewijd en van 1977 tot 1982 aartsbisschop van München-Freising was.