Op 16 augustus gedenkt de Rooms-Katholieke Kerk twee heiligen: paus Cornelius en Cyprianus van Carthago. Beiden verzetten zich tegen de harde opstelling tegen de afvalligen (lapsi).