Custodie is een kerkelijke term die verwijst naar een bepaalde bestuurseenheid binnen de Orde der Minderbroeders.

Custodia betekent letterlijk 'bewaarplaats'. In kerkelijke termen betekent 'custodie' een bestuurseenheid binnen de drie Ordes der Minderbroeders (franciscanen, conventuelen, kapucijnen), waar een custos aan het hoofd staat.

Oversten
Sint Franciscus van Assisi (†1226) wilde dat de oversten in zijn orde geen titels droegen die suggereren dat zij boven hun medebroeders zouden staan. Vandaar dat zij minister ('dienaar'), custos ('behoeder') of guardianus ('beschermer') heten. Een minister-generaal is de leider van de orde, een minister-provinciaal die van een ordeprovincie, een custos van een custodie en een gardiaan van een klooster.

Provincie
Een custodie was aanvankelijk een regio binnen een provincie van de Orde der Minderbroeders. Later werd het een provincie in wording of een semiautonome bestuurseenheid.