De Griekse gebroeders Sint Cyrillus en Sint Methodius (9e eeuw) werden in 1980 uitgeroepen tot co-patronen van Europa.

Cyrillus werd in 827 als Constantijn geboren in Thessaloniki. Zijn intellectuele vorming kreeg hij in Constantinopel, waar hij ook tot priester werd gewijd. Na een periode filosofie te hebben gedoceerd, vertrok hij met zijn broer Methodius naar Moravië om daar het evangelie te verkondigen. Tijdens zijn verblijf in Rome, waarheen de paus hen had geroepen, overleed Constantijn, die de kloosternaam Cyrillus had aangenomen, op 14 februari 869.

Pannonië en Moravië

Methodius, geboren in Thessaloniki tussen 815 en 820, werd tot bisschop gewijd en vertrok als pauselijk gezant naar Pannonië (Hongarije). Daar bekeerde hij velen tot het christendom. Vaak werd hij in zijn missionaire werk gedwarsboomd door medechristenen die jaloers waren op zijn charisma. Vooral de Duitse missionarissen van de Latijnse ritus bekritiseerden hem om zijn missiemethoden; hij zou zich teveel aantrekken van plaatselijke gebruiken en gewoonten. Dankzij de steun van de paus wist Methodius zich staande te houden. Hij stierf als aartsbisschop van het Groot-Moravische rijk te Velehrad (in het huidige Tsjechië) op 6 april 885.

Cyrillisch alfabet

Samen verzorgden de gebroeders een Slavische vertaling van liturgische teksten in het door Cyrillus ontworpen Glagolitische alfabet, waaruit het naar hem vernoemde Cyrillische alfabet is ontstaan.

14 februari

De feestdag van Cyrillus en Methodius volgens de Romeinse liturgische kalender is 14 februari, Cyrillus' sterfdag. De Grieks-Orthodoxe Kerk viert beider gedachtenis op 11 mei; de Russisch-Orthodoxe Kerk op 11 mei van de Juliaanse kalender (= 24 mei van de Gregoriaanse kalender). 

Patronen van Europa

Cyrillus en Methodius kregen de eretitel Apostelen van de Slavische Volkeren. De Slavische paus Johannes Paulus II riep de gebroeders in 1980 uit tot co-patronen van Europa en wijdde in 1985 de encycliek Slavorum Apostoli aan hen.