int-Daniël en zes franciscaanse medebroeders werden in oktober 1227 onthoofd op last van de sultan van Ceuta omdat zij weigerden hun geloof in Christus af te zweren.

In 1219 stierven vijf minderbroeders de marteldood in Noord-Afrika. Het verhaal van deze ‘franciscaanse protomartelaren’ wekte bij veel minderbroeders het verlangen op het Evangelie te verkondigen onder de niet-christenen.

Een jaar na de dood van Franciscus van Assisi in 1226 verzochten zes minderbroeders hun overste om naar de moslims in de Maghreb gezonden te worden. Die kregen zij. Hun namen: Agnellus, Samuel, Donulus van Montalcino, Leo, Hugolinus en Nicolaas van Sassoferrato.

In Spanje aangekomen voegde het zestal zich bij hun medebroeder Daniël van Fasanella. PaterDaniël, geboren in Belvedere Marittimo (Calabrië), was een priester uit Agropoli (Campanië), die in 1219 toetrad tot de Orde der Minderbroeders Sinds 1226 was hij minister-generaal van Calabrië.

Onder Daniëls leiding begaven de missionarissen zich per boot naar Noord-Afrika. Daar verbleven ze een paar dagen in een dorpje dat voornamelijk werd bevolkt door christelijke kooplieden.

Op een zondagochtend in het najaar van 1227 besloten ze op te trekken naar Ceuta, een naburige Saraceense stad. Nadat ze de stadsmuren waren gepasseerd begonnen ze direct de Blijde Boodschap van Jezus Christus te prediken. Daarbij verkondigden zij ook dat de islam een valse leer was. Al snel werden ze aangehouden en voor de sultan gebracht. Die meende dat de Europeanen met hun voddenkleding waanzinnigen waren. De sultan liet hen in de kerker opsluiten, waar zij een week verbleven.

De volgende zondag werden ze door de sultan zwaar op de proef gesteld. Hij eiste vergeefs dat ze hun christelijke godsdienst zouden afzweren. Na hun weigering werden ze ter dood veroordeeld. Vlak voor hun executie keerden de Toscaanse minderbroeders zich tot Daniël om zijn zegen te vragen en zijn toestemming om voor Christus te sterven. Alle zeven werden onthoofd.

Sint-Daniël en zijn gezellen werden in 1516 door paus Leo X gecanoniseerd.

De franciscaanse ordes gedenken hun martelaarschap jaarlijks op 10 oktober.

Een belangrijke cultusplaats van Sint-Daniel is zijn geboortehuis in Belvedere Marittimo. Van deze Zuid-Italiaanse gemeente is hij de beschermheilige. Het patroonfeest aldaar wordt jaarlijks gevierd in de week van 13 tot en met 20 oktober.