De deur die toegang geeft tot de crypte van de Sint-Pieter in Rome wordt wel 'deur van de dood' genoemd.

Uitvaart
Aan het einde van een Pauselijke uitvaart begeleiden de voorgangers in de liturgie en enkele naaste familieleden het lichaam van de Paus naar de crypte onder de Sint-Pieter. De crypte wordt bereikt via de zogenoemde 'deur van de dood', linksvoor in de Basiliek.

Grafmonument
De deur is opgenomen in het grafmonument van paus Alexander VII (1655-1667). Het is een kunstwerk dat wordt toegeschreven aan Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), die waarschijnlijk alleen het ontwerp maakte.

Skelet
Weergeven wordt de dood in de gedaante van een verguld skelet dat zich opricht en een breed tapijt optilt. Daarmee wordt de onthulling van de poort die toegang geeft tot de eeuwigheid verzinnebeeld. Het skelet houdt paus Alexander bovendien een zandloper voor om hem te herinneren aan zijn onvermijdelijke dood.

Waarheid
De personificaties van de Naastenliefde, de Bezonnenheid, de Gerechtigheid en de Waarheid wijken verschrikt terug voor het tafereel. De Waarheid was aanvankelijk ongekleed, maar werd toen het monument zo goed als klaar was van een kleed voorzien. Dat gebeurde op dringend verzoek van paus Innocentius XI, die de naakte Waarheid kennelijk niet kon verdragen.

Afvallig Engeland
Opvallend detail is dat de voet van Waarheid op de globe, precies is geplaatst op Engeland. Tijdens Alexanders pontificaat keerde de Engelse koning Hendrik VIII zich vanwege ontevredenheid over de onmogelijkheid zich van zijn vrouw te laten scheiden, af van de RK-Kerk. Zichzelf riep hij uit tot hoofd van zijn nieuwe 'Anglicaanse kerk'.