Sint Dionysius de Areopagiet was volgens de overlevering de eerste bisschop van Athene. In het nieuwtestamentische boek Handelingen wordt hij genoemd als degene die Paulus volgde na diens prediking op de Atheense heuvel de Areopaag.

Areopaag

Dionysius was rond het jaar 50 lid van de Areopaag, de Atheense rechtbank op de gelijknamige heuvel. Vandaar dat hij de Areopagiet wordt genoemd. Volgens de Handelingen der Apostelenbekeerde hij zich tot het christelijk geloof nadat hij de apostel Paulus op de Areopaag over de Onbekende God had horen preken.

Bisschop van Athene

Er is zeer weinig bekend over het leven van Dionysius (in het Grieks: Dionysios Areopagitis). Volgens de Historia Ecclesiae van de geschiedschrijver Eusebius van Caesarea (ca. 260-ca. 340) was Dionysius de eerste leider van de christengemeente van Athene. De Grieks-orthodoxe kerk vereert Hagios Dionysios (Sint Dionysius) als de eerste bisschop en patroonheilige van Athene. In de Byzantijnse tijd stond op de Areopaag een basiliek die aan hem was gewijd. Veel kerken in het huidige Griekenland dragen zijn naam, zo ook de rooms-katholieke kathedraal van Athene.

Pseudo-Dionysius

Aan Dionysius werd een beroemde verzameling theologisch-filosofische boeken toegeschreven, het Corpus Areopagiticum. Deze zijn echter door een onbekende auteur geschreven, vermoedelijk een Syriër uit de 5de of 6de eeuw. Sinds de ontdekking dat hij onmogelijk de bekeerling van Paulus uit de 1ste eeuw kon zijn, wordt hij aangeduid als de Pseudo-Dionysius.

Saint Denis

Vooral in Frankrijk had Dionysius vanwege het misverstand groot theologisch gezag. Daar werd hij zelfs geïdentificeerd met de heilige martelaar Dionysius van Parijs (Saint Denis). De heilige bisschop Franciscus van Sales (1567-1622) noemde de Areopagiet in zijn boek Traité de l'amour de Dieu 'de grote apostel van Frankrijk'.

Gedachtenis

De heilige Dionysius Areopagitus wordt in zowel het Westen als het Oosten jaarlijks herdacht op 3 oktober.