De scholastieke bijnaam ‘Mariaanse leraar’ werd gegeven aan zowel Anselmus van Canterbury als Johannes Duns Scotus.

Leraar
In de Middeleeuwen kregen prominente hoogleraren (doctores) in Europa vaak een bijnaam. Dat was vooral het geval bij theologen en rechtsgeleerden. Na doctor komt een epitheton dat zowel de persoon als de wijze van diens denken weerspiegelt.

Anselmus
De bijnaam Doctor Marianus ('Mariaanse Leraar') werd gegeven aan de heilige Anselmus van Canterbury (1033-1109). Dit vanwege zijn theologische beschouwing van de rol die de Heilige Maagd Maria in de heilsgeschiedenis heeft gespeeld. Zijn mariologie staat voornamelijk in zijn werken Cur deus homo ('Waarom werd God mens?') en De conceptu virginali ('Over de maagdelijke ontvangenis').

Duns Scotus
De zalige franciscaan Johannes Duns Scotus (1266-1308) staat bekend als de Doctor Subtilis('Scherpzinnige Leraar'). Vanwege zijn verdediging van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria wordt ook hij Doctor Marianus genoemd.