De heilige kerkleraar Bonaventura heeft als bijnaam 'doctor seraphicus': de serafijnse geleerde.

Scholastiek
Sint Bonaventura (+1274) was lid van de Orde der Minderbroeders. Als vereerde theoloog kreeg hij de bijnaam doctor seraphicus. Prominente denkers van de Scholastiek kregen soms al bij leven een bijnaam die hen als geleerde (doctor) karakteriseerde.

Serafijn
Het adjectief 'serafijns' duidt op Bonaventura's lidmaatschap van de door Franciscus van Assisi gestichte minderbroederorde. Franciscus kreeg in 1224 de zogeheten stigmata, de vijf wondetekenen van Christus. Naar eigen zeggen zouden die zijn toegediend door een aan hem verschenen gekruisigde figuur met zes vleugels. Een bovennatuurlijk wezen met zes vleugels werd in de christelijke traditie een serafijn genoemd. Serafijnen vormen een van de negen engelenkoren.

Serafijnse orde
Het verhaal van Franciscus' stigmatisering leidde ertoe dat zijn orde al spoedig met serafijnen werd geassocieerd. Dat ging zelfs zover dat 'serafijns' een synoniem voor 'franciscaans' werd.

Zes vleugels
Bonaventura schreef het tractaat De sex alis Seraphim ('Over de zes vleugels van de Serafijn') over de noodzakelijke deugden van een minderbroederoverste. Daarin grijpt hij terug op de mystieke ervaring van Sint Franciscus. De serafijn staat er symbool voor de brandende liefde van God.