De heilige Albertus van Keulen was een van de meest veelzijdige denkers van de middeleeuwen. Er zijn maar weinig kennisgebieden waar hij zich niet op heeft begeven. Daarom kreeg hij de academische bijnaam ‘Doctor Universalis’, dat Universele Leraar betekent.

Hoogleraren
In de middeleeuwen kregen prominente hoogleraren (doctores) in Europa vaak een bijnaam. Dat was vooral het geval bij theologen en rechtsgeleerden. Na de aanduiding Doctor komt een epitheton dat het karakter van zowel de persoon als de wijze van diens denken weerspiegelt.

Universeel denker
Sint Albertus (+ 1280), lid van de orde der dominicanen, werd de Universele Leraar genoemd vanwege zijn uitmuntendheid in zowel godgeleerdheid en wijsbegeerte als de verscheidene natuurwetenschappen. Hij geldt als een vertegenwoordiger van de Hoogscholastiek.

Magnus
Vanwege zijn grote politieke en academische invloed werd hij Albertus Magnus genoemd (Magnus is Latijn voor 'De Grote').