Een dom is doorgaans een (voormalige) bisschopskerk.

Kathedraal
In de Nederlandse en Angelsaksische taalgebieden spreekt men slechts zelden van ‘dom’, eerder van ‘kathedraal’ (cathedral).

Huis
In de Duitstalige gebieden wordt een kathedraal meestal aangeduid met Dom en in Italië met duomo. Dit woord is afgeleid van het Latijnse dominicum (‘huis des Heren’) of van domus Dei (‘huis Gods’).

Utrecht
De Dom van Utrecht heet zo vanwege het feit dat zij vóór de Reformatie de zetelkerk van de bisschoppen van Utrecht was.