Iedere ongedoopte die er in geweten naar streeft om zijn leven in te richten op een wijze die God welgevallig is ontvangt het doopsel van begeerte, ook al kent hij God niet; het doopsel van begeerte weegt voor het bereiken van het heil even zwaar als de sacramentele doop met water.

Votum

Het doopsel van begeerte, zo stelt de Kerk, wordt ontvangen door iedere ongedoopte die expliciet of zelfs maar impliciet een verlangen (votum) naar de sacramentele doop kent. Dat is enigszins abstract gesteld.

Goed leven

Concreet leert de Kerk dat iedere ongedoopte het doopsel van begeerte ontvangt als hij er in geweten naar streeft om zijn leven in te richten op een wijze die God welgevallig is, ook al kent hij God niet. Het doopsel van begeerte weegt voor het bereiken van het heil even zwaar als de sacramentele doop: het doopsel met water.