Het boek Wijsheid van Jezus Sirach heet in de traditie van de Latijnse Kerk Ecclesiasticus.

Ecclesia
De herkomst van de titel Ecclesiasticus is niet zeker. Als het verband houdt met het Latijnse woord voor kerk, ecclesia, dan betekent het 'kerkelijk'. Het slaat dan ofwel op het deuterocanonieke karakter van het boek ofwel op de grote waardering die het boek genoot: het werd graag in de kerken voorgelezen.

Ecclesiastes
Ecclesiasticus mag niet verward worden met Ecclesiastes, de Latijnse naam van het Bijbelboek Prediker. Ecclesiastes komt van de Griekse vertaling van de Hebreeuwse titel Qoheleth: εκκλησιαστης. Dit woord houdt verband met εκκλησια (ekklèsia), dat oorspronkelijk 'vergadering' betekent.

Zie verder: Wijsheid van Jezus Sirach