'Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest' zijn de beginwoorden van de trinitarische doxologie waarmee in het getijdengebed de psalmen worden afgesloten.

Zie het uitgebreidere lemma Trinitarische doxologie.