'Eer zij de heerlijkheid Gods' zijn de eerste woorden van de doxologie waarmee tijdens het Getijdengebed de psalmen worden afgesloten.

Zie verder het uitgebreide lemma Trinitarische doxologie.