De heilige Efrem († 373) geldt als een van de voornaamste dichters van het Assyrische christendom. In Oost en West wordt hij vereerd als kerkvader.

Diaken
Efrem (Ephraïm) werd rond 306 uit vermoedelijk christelijke ouders geboren in Nisebis (het huidige Nusaybin in het zuidoosten van Turkije). Na zijn wijding tot diaken rond 338 oefende hij zijn ambt uit in zijn vaderstad. Toen Nisibis in 363 door de Perzen op de Romeinen werd veroverd, vertrok hij naar Edessa (het huidige Urfa in Turkije).

Hoofd theologenschool
In Edessa, een belangrijk centrum van Assyrisch christendom, werd hij het hoofd van de theologenschool. Hoewel Efrem een ascetisch bestaan leidde, vervulde hij trouw de voornaamste diaconale taak: de zorg voor de minder bedeelde leden van de kerk. Tijdens een hongersnood in 372 wist hij de welgestelden te bewegen hun voorraden te delen met de armen. Ook stichtte Efrem een groot hospitaal. Hij overleed op 9 juni 373.

Tegen de ketters
Als theoloog, Bijbelexegeet, prediker en lieddichter verdedigde hij de orthodoxie tegen invloedrijke dwaalleren, zoals die van Marcion, Bardaisan, Mani en Arius. Zijn liederen en beschouwingen over Maria gelden als bron voor de ontwikkeling van de orthodoxe mariologie.

Schrijver
Een aantal van zijn geschriften zijn bewaard gebleven, zoals sermoenen, Bijbelcommentaren en vele tientallen kantieken en hymnes. Hij schreef alleen in het Syrisch, het Edesseense dialect van het Aramees, maar zijn werken zijn vertaald in het Armeens, Grieks en later ook in het Latijn.

Bijnamen
Sint Efrem heeft deze bijnamen: ‘De Diaken’, ‘Gods Harp’, ‘De Lier van de Heilige Geest’ en ‘Profeet der Syriërs’.

Kerkleraar
In 1920 riep paus Benedictus XV hem uit tot kerkleraar (Doctor Ecclesiae).

Gedachtenis
Op de universele kalender van de Rooms-Katholieke Kerk staat de facultatieve gedachtenis van Sint Efrem op 9 juni. In de Byzantijns-Orthodoxe Kerken wordt hij op 28 januari herdacht. De Syrisch-Orthodoxe Kerk gedenkt Mor Ephrem op de eerste zaterdag van de Grote Vasten. De Koptisch-Orthodoxe Kerk gedenkt Ephraem El-Soriani op 15de van de Koptische maand Epip (= 9 juni van de Juliaanse kalender en 22 juli van de Gregoriaanse kalender).

Klooster Glane
Het Syrisch-orthodoxe klooster in Glane (Twente) is aan hem gewijd en naar hem vernoemd.