Egidius (ook wel Gillis) genoemd is een heilige van de Katholieke Kerk. Hij is patroon van de jagers en wordt aangeroepen tegen plagen. Hij is een van de Veertien Heilige Helpers.

Kluizenaar
Egidius werd rond het jaar 640 geboren in Athene. Zijn ouders waren van adel. Na hun overlijden verdeelde hij zijn erfenis onder de armen. Hij leefde als kluizenaar in Septimanië, in Zuidwest-Frankrijk, de tegenwoordige regio Languedoc-Roussillon. Hij leefde diep in de bossen van Nîmes, waar hij volgens de overlevering slechts gezelschap had van een edelhert.

Neergeschoten
Toen een van 's konings jagers op het hert schoot, raakte deze per ongeluk de heilige, die daarna kreupel was. De koning wilde hierop Egidius medische hulp aanbieden, wat Egidius weigerde. Wel vroeg hij de koning om een klooster te stichten. Dit klooster, Saint-Gilles-du-Gard, bestaat nog steeds. Egidius werd er de eerste abt van. Tegenwoordig is het het beginpunt van de zogenoemde Aragonroute naar Santiago de Compostela.

Karel Martel
Volgens een legende, opgetekend in de tiende-eeuwse Vita Sancti Aegidii, zou Egidius Karel Martel de biecht hebben afgenomen. Omdat Karel niet alles wat hij misdaan had opbiechtte, zou een engel naar beneden gekomen zijn die al de zonden van de hofmeier op een briefje op het altaar legde. Hierop bekende Karel Martel zijn zonden en deed boete en bracht de nodige offers.

Iconografie en patronaat
Egidius wordt meestal afgebeeld als een benedictijner abt met een klein hertje dat tegen hem opspringt. Hij is de patroonheilige van de jagers, de herders, schipbreukelingen, psychiatrisch patiënten, boogschutters en houtvesters. De Gemeenschap van Sant'Egidio, die zich onder meer toelegt op de armenzorg, is naar hem genoemd. De Kerk gedenkt hem op 1 september, zijn sterfdag. Hij wordt gerekend tot de Veertien Heilige Helpers.