Emo van Bloemhof (†1237), ook wel Emo van Friesland of Emo van Huizinge genoemd, was abt van het norbertijnenklooster Bloemhof in het land der Friezen.

Pastoor van Huizinge
Emo, omstreeks 1175 geboren, studeerde aan drie beroemde universiteiten, die van Parijs, Orléans en Oxford. Na terugkeer uit Oxford rond 1200 werd hij schoolmeester in Westeremden. Daarna was hij enige tijd pastoor van Huizinge (huidige gemeente Loppersum in de provincie Groningen), een parochie van het toenmalige bisdom Münster.

Emo van Romerswerf
Emo’s neef en naamgenoot wilde in Romerswerf een religieuze communiteit beginnen. Benedictijnen uit het Oldenklooster waren bereid gevonden zich daarbij aan te sluiten; spoedig verlieten zij Romerwerf weer na een conflict met Emo. Toen ook andere kloosterstichtingen aldaar mislukten schoot de pastoor van Huizinge in 1208 zijn neef te hulp. Beide Emo’s stichtten toen een dubbelklooster (met een vrouwen- en een mannencommuniteit).

Wierum
Het nieuwe klooster van de beide Emo’s kreeg in 1209 de naam 'Nijenklooster bij Den Dam' (Nygenof Nien Cloester by den Damme). De gelovigen van de kerk van het nabijgelegen Wierum (Wittewierum) hadden vertrouwen in de stichting en besloten hun kerk aan het Nijenklooster te schenken, waar Emo van Huizinge de grondslag legde voor een mannenklooster.

Naar Rome
De schenking door de Wierumse gemeenschap stuitte op grote bezwaren van ene Ernestus. Deze lokale edelman en kerkvoogd had de bisschop van Münster achter zich staan. Om zijn nieuwe stichting te behoeden reisde Emo van Huizinge naar Rome om bij de paus in beroep te gaan en diens steun te verwerven. Dat lukte, want Innocentius III sprak de zegen over de Wierumse kloosterstichting uit.

Bloemhof
Tussen 1213 en 1214 werd te Wierum het nieuwe klooster gebouwd. De nonnen van het dubbelklooster bleven achter in Romerswerf, dat voortaan Rozenkamp werd genoemd. In 1214 werd het nieuwe klooster Bloemhof (Floridus Hortus) gedoopt. Op 1 november 1217 sloot het klooster zich formeel aan bij de Orde der Reguliere Kanunniken van Prémontré('premonstratenzers' of 'norbertijnen').

Overlijden
Emo werd op 23 mei 1225 door de norbertijner orde aangesteld als abt van Bloemhof. Een jaar later overleed zijn neef Emo van Romerswerf. Emo van Bloemhof overleed in 1237 in zijn klooster te Wierum.

Kroniek
Emo van Huizinge en zijn opvolgers (onder wie abt Menko) schreven over de abdij Bloemhof een kroniek (1203-1290), een werk dat meerdere malen werd uitgegeven.