De heilige Erentrudis van Salzburg (Duits: Erentraud) was een Oostenrijkse benedictines die de eerste abdis was van het klooster Nonnberg te Salzburg. Zij is de patrones van Salzburg. De Kerk viert haar gedachtenis op 30 juni.

Abdis

Erentrudis werd in de tweede helft van de zevende eeuw geboren in Worms. De heilige Ruprecht, bisschop van Salzburg, was een oom van haar. Deze Ruprecht had een uitgesproken missionaire taakopvatting. In het kader daarvan stichtte hij een abdij voor benedictinessen op het zuidoostelijke terras van de Festungsberg in Salzburg. Hij benoemde zijn nicht Erentrudis tot de eerste abdis. Het klooster werd gewijd aan de Heilige Maagd Maria en de bijbehorende kerk aan Maria-Tenhemelopneming.Bronnen

Voor het leven van Sint Erentrudis zijn geen contemporaine bronnen voorhanden. De oudste vita dateert uit de veertiende eeuw en werd geschreven door een zekere Caesarius, die kapelaan was van de kloosterkerk. Deze vita gaat wel terug op oudere – verloren gegane - bronnen. Op grond van deze tekst valt te zeggen dat Erentrudis een mooie vrouw geweest moet zijn, die vermoedelijk al kloosterlinge was, voor ze naar Salzburg kwam. Zij was vermoedelijk van adellijke afkomst. Het klooster legde zich vanaf het begin toe op armenzorg en onderwijs. Caesarius roemt vooral de oratorische gaven van Erentrudis.

Canonisatie

Sint Erentrudis werd vrijwel meteen na haar dood als heilige vereerd. Aangenomen wordt dat ze rond 788 daadwerkelijk heilig verklaard is. Zij werd begraven in de abdijkerk. Haar stoffelijke resten rusten nu in kostbare reliekhouders uit de veertiende en zeventiende eeuw in de crypte. Sint Erentrudis wordt veelal afgebeeld als een religieuze die een kerk draagt en een staf.

The Sound of Music

Het klooster Nonnberg werd in 713 gesticht en bestaat vandaag de dag nog steeds. Het kreeg bekendheid door The Sound of Music, omdat in deze musical het personage Maria novice was voor ze als gouvernante naar het gezin van kapitein Von Trapp werd gestuurd. Maria Augusta Kutschera, de vrouw op wie Maria is gebaseerd, trad in werkelijkheid in 1923 in in de Abdij Nonnberg.