De Europese vlag, een cirkel met gouden sterren in een blauwe achtergrond, is niet alleen het symbool van de Europese Unie, maar ook van de eenheid en de identiteit van Europa in bredere zin. De cirkel van gouden sterren staat voor de solidariteit en de harmonie tussen de volkeren van Europa.

Twaalf sterren
De cirkel van gouden sterren staat voor de solidariteit en de harmonie tussen de volkeren van Europa. Het aantal sterren heeft niets te maken met het aantal lidstaten. Volgens de officiële uitleg van de EU is het cijfer twaalf een symbool van perfectie, volledigheid en eenheid.

Maria
Bijbelkenners weten dat het cijfer twaalf herinnert aan de twaalf stammen van Israël en aan de twaalf apostelen. Opmerkelijk is ook het mogelijke verband met een vers uit het laatste boek van het Nieuwe Testament, de Apocalyps van Johannes: 'En er verscheen een groot teken aan de hemel: een Vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren' (Ap.12:1). Met deze apocalyptische vrouw kan zowel de Kerk als Maria bedoeld zijn.

Ontwerper
Soms wordt beweerd dat het idee voor de Europese vlag afkomstig is van Paul G.M. Levi, professor aan de Katholieke Universiteit van Leuven, die zich na de Tweede Wereldoorlog van het jodendom tot het rooms-katholicisme bekeerde. In 1949 werd hij directeur van de Culturele Afdeling van de Raad van Europa. Vaker duikt in de geschiedenis van de vlag de naam van Arsene Heitz op, een kunstenaar uit Straatsburg. Hij geldt als de ontwerper van de vlag. In 1989 onthulde Heitz in L'Osservatore Romano de herkomst van zijn inspiratie: de Maria-verschijningen in Rue du Bac in Parijs.

Wonderbaarlijke Medaille
Toen Heitz over Rue du Bac las, maakte hij kennis met de Wonderbaarlijke Medaille. Het ontwerp hiervoor zou in 1830 door Maria zelf, die zich presenteerde als de Onbevlekte Maagd, zijn opgedragen aan de zieneres Catharina Labouré. De beeltenis van de ovalen medaille toont een gekroonde Maria staande op een wereldbol met een slang onder haar voeten. Om haar hoofd bevindt zich als een aureool een cirkel van twaalf sterren. Op de andere kant van de medaille prijken een kruis en een letter M, het Heilig Hart van Jezus en het Onbevlekt Hart van Maria. Deze symbolen worden aan de rand van de medaille omgeven door twaalf sterren.

Onbevlekte Ontvangenis van Maria
Het ontwerp van Heitz werd in 1955 als vlag aanvaard door de Raad van Europa, een op 5 mei 1949 in Londen door tien West-Europese landen opgerichte organisatie, die eenheid, democratie, de rechtsstaat en mensenrechten in heel Europa wil bevorderen. De aanvaarding van het ontwerp van Heitz door de Raad vond plaats op een voor katholieken zeer betekenisvolle dag: 8 december, hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Later riep de Raad andere Europese instellingen op om dezelfde vlag te gaan gebruiken. In 1983 stemde het Europees Parlement hiermee in. Uiteindelijk kozen de staatshoofden en regeringsleiders van de EU in 1985 de vlag als officieel embleem van de Europese Unie, in die tijd nog Europese Gemeenschap geheten.