Het sacrament heeft een geldige werking onafhankelijk van de vroomheid en morele gesteldheid van degene die het sacrament bedient; voor sacramenten geldt 'ex opere operato': uit het werk zelf (ex opere) volgt de bewerking (operato).

Zie verder het uitgebreide artikelĀ Opus operatum.