In de Rooms-Katholieke Kerk wordt op één dag het apostelfeest gevierd van zowel Simon de IJveraar als Judas Thaddeüs.

Marteldood

Op 28 oktober viert de Katholieke Kerk van de Romeinse ritus het liturgische feest van de heilige Simon de IJveraar en Judas Thaddeüs. De reden daarvoor is dat deze apostelen volgens een overlevering op dezelfde plaats en tijd de marteldood zouden zijn gestorven. In de Oosters-Orthodoxe Kerken hebben zij een apart feest.

Sint Simon

Simon staat op de apostellijst van de Evangeliën op de elfde plaats. De enige informatie die de Bijbel over hem verstrekt is dat hij afkomstig was van Kana en dat hij de bijnaam 'de IJveraar' droeg.

Sint Judas

Judas, ook Thaddeüs geheten, is de apostel die bij het Laatste Avondmaal aan Jezus vroeg waarom Hij zich alleen aan discipelen en niet aan de wereld zou openbaren (Joh. 14,22).