De Duitse pater Fidelis van Sigmaringen (1577-1622) was de eerste martelaar van de Orde der Kapucijnen.

Advocaat der armen

Markus Roy werd in 1577 geboren te Sigmaringen (Zuid-Duitsland). Zijn vader was er burgemeester. Markus behaalde in Freiburg im Bresgau doctoraten in de filosofie en in zowel het wereldlijk als het kerkelijk recht (utriusque iuris). Als jurist werkte hij in Ensisheim, waar hij bekend werd als de ‘advocaat der armen’.

Kapucijn

In 1612, het jaar dat hij tot priester werd gewijd, trad Markus in bij de Orde der Minderbroeders Kapucijnen. Hij kreeg er de kloosternaam Fidelis. Hij maakte in Feldkirch (Vorarlberg) furore als kanselredenaar en krachtig bestrijder van het protestantisme.

Vermoord

Van de Congregatie voor de Voortplanting des Geloofs (Propaganda Fide) kreeg Fidelis in 1621 de opdracht de katholieke leer te verkondigen in het Zwitserse Graubünden. Een jaar later werd hij door calvinisten overvallen. Die sloegen hem op 24 april 1622 in Seewis im Prättigau met een strijdknots dood.

Heiligverklaard

Fidelis was de eerste martelaar van de in 1529 gestichte kapucijnenorde, een hervorming van het franciscaanse minderbroederideaal. Fidelis werd op 12 maart 1729 door paus Benedictus XIII zaligverklaard en op 29 juni 1746 door Benedictus XIV gecanoniseerd.

Feestdag

De liturgische gedachtenis van Sint-Fidelis is op 24 april, zijn sterfdag.

Relieken

Zijn relieken liggen in zowel de crypte van de kathedraal van Chur als de Kapuzinerkirche te Feldkirch en de St. Fideliskirche te Stuttgart.