De Brief aan Filemon is geschreven door de apostel Paulus en maakt deel uit van het Nieuwe Testament.

Filemon
De Brief aan Filemon van Paulus is vergeleken met zijn andere brieven zeer kort. De brief is door de apostel tijdens een gevangenschap verzonden aan Filemon. Deze was een door Paulus bekeerde christen, die zijn huis voor de samenkomsten van de gemeente beschikbaar stelde. Hoogstwaarschijnlijk bevond die gemeente zich in de Klein-Aziatische stad Kolosse.

Weggelopen slaaf
De brief gaat vooral over Onesimus, een slaaf van Filemon. Onesimus is bij zijn meester weggelopen. Waarom is niet duidelijk, misschien omdat hij Filemon had bestolen. Hij heeft zijn toevlucht genomen tot Paulus, die hem ertoe heeft gebracht zich aan te sluiten bij Jezus? volgelingen. De apostel stuurt hem nu naar zijn meester terug met deze brief. Daarin verzoekt hij Filemon om clementie voor de voortvluchtige slaaf. Het is niet duidelijk of Paulus ook om de vrijlating van Onesimus vraagt. 

Gevangenschap in Rome
De echtheid van deze korte brief wordt niet betwijfeld. Volgens de traditionele opvatting is hij geschreven tijdens Paulus? Romeinse gevangenschap (ca. 58-60 na Christus). Velen nemen liever aan, onder meer omdat de afstand Kolosse-Rome te groot zou zijn voor de in de brief veronderstelde reizen en reisplannen, dat Paulus in Efeze gevangenzat of, wat minder waarschijnlijk is, in Caesarea.

Met dank aan de Katholieke Bijbelstichting (KBS) te Den Bosch die de 'Inleiding op de Brief aan Filemon' (Willibrordvertaling van de Bijbel, uitgave 1995) welwillend ter beschikking heeft gesteld voor verwerking in dit lemma.