St. Philip and St. James, Apostles

De heilige Filippus en Jacobus zijn twee apostelen wier feest gezamenlijk wordt gevierd op 3 mei.

zie de uitgebreide lemma’s Filippus de Apostel en Jacobus de Mindere