Het Gebed des Heren, ook wel bekend als het Onze Vader, wordt zo genoemd omdat Jezus Christus, de Heer, het aan zijn volgelingen gegeven heeft; het is het bekendste gebed uit de christelijke traditie.

'Leer ons bidden'
De apostelen vroegen Jezus om hen te leren bidden. Volgens de evangelist Marcus ging dat zo:
"Eens was Hij ergens aan het bidden. Toen Hij opgehouden was, vroeg een van zijn leerlingen Hem: 'Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.' Hij zei tegen hen: 'Wanneer je bidt, zeg dan:
Vader,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome;
geef ons elke dag het nodige brood
en vergeef ons onze zonden,
want ook wij vergeven ieder die ons iets schuldig is,
en breng ons niet in beproeving.'" (Lucas 11, 1-4)
De apostel Matteüs geeft een iets uitgebreidere versie van dit gebed; die Matteüs-tekst (te vinden bij Onze Vader) is de meest gebruikte. Het door Jezus gegeven gebed wordt het zogenaamde 'Gebed des Heren' genoemd, en ook het 'Onze Vader'.

Onze Vader
Zie verder het uitgebreide artikel Onze Vader.