De Geheimen van het Licht zijn de vijf geloofsmysteries die paus Johannes Paulus II in 2002 aan de traditionele vijftien geheimen van het rozenkransgebed heeft toegevoegd. Het betreft belangrijke gebeurtenissen uit het volwassen, openbare leven van Jezus. 

Vier reeksen Geheimen

Tijdens het bidden van de Rozenkrans dient de gelovige bij aanvang van iedere reeks van tien weesgegroeten, het zogenoemde 'tientje', een geloofsgeheim te overwegen. Een volledig rozenkransgebed biedt ruimte aan vijftien geloofsgeheimen. Van oudsher kent de Kerk drie reeksen van elk vijf geheimen: de Blijde Geheimen, Droevige Geheimen en Glorievolle Geheimen.

Rosarium Virginis Mariae

Paus Johannes Paulus II voegde 16 oktober 2002 in de apostolische brief Rosarium Virginis Mariaevijf 'Geheimen van het Licht' toe aan de traditionele vijftien geheimen van het rozenkransgebed. 

'Licht van de wereld'

Omdat Christus het centrum en de oorsprong van het rozenkransgebed is, mogen de belangrijke gebeurtenissen uit zijn openbare leven er niet in ontbreken, aldus Johannes Paulus II. De paus onderscheidt de volgende vijf gebeurtenissen:

  1. Doop van Jezus in de Jordaan.
  2. Openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana.
  3. Jezus' aankondiging van het Rijk Gods.
  4. Gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
  5. Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal.

Deze gebeurtenissen moeten Geheimen van het Licht heten, aldus Johannes Paulus II, want "het gehele Christusgeheim is in werkelijkheid een geheim van licht. Hij is het 'licht van de wereld' (Joh 8:12)" (Rosarium Virginis Mariae, 21).

Donderdag

Doorgaans bidt de gelovige geen volledige rozenkrans maar slechts een vijftigtal weesgegroeten per dag, het zogenoemde rozenhoedje. In het verlengde hiervan is de gewoonte ontstaan om per dag slechts één van de vier reeksen geheimen te overwegen. Johannes Paulus II heeft, door wat te schuiven in de traditionele verdeling van de Geheimen over de week, de donderdag kunnen bestemmen voor de overweging van de Geheimen van het Licht.