De Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel is de door alle katholieke en orthodoxe kerken aanvaarde formulering van het christelijke geloof. Ook de meeste protestantse kerkgenootschappen onderschrijven het Nicaeno-Constantinopolitanum.

De Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel kwam tot stand in 381 op het Tweede Oecumenische Concilie. De tekst bevat aanvullingen, vooral betreffende de Heilige Geest, op de Geloofsbelijdenis van Nicea (325).

De Latijnse versie van de Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel (Nicaeno-Constantinopolitanum) staat in tegenstelling tot de Griekse versie in de ik-vorm. In de liturgie van de Rooms-Katholieke Kerk wordt zij gezongen (het Credo).

Griekse tekst:
Πιστευomεv εις ενα Θεον, Πατερα, Παντοκρατορα, ποιητην ουρανου και γης, oρατων τε παντων και αορατων. 
Και εις ενα Κυριον Ιησουν Χριστον, τον Υιον του Θεου τυν μονογενη, τον εκ του Πατρoς γεννηθεντα προ παντων των αιωνων.
Φως εκ φωτος, Θεον αληθινον εκ Θεον αληθινον, γεννηθεντα ου ποιηθεντα, ομοουσιον τωιΠατρι, δι' ου τα παντα εγενετο.
Τον δι' ημας τους ανθρωπους και δια την ημετεραν σωτηριαν κατελθοντα εκ των ουρανων καισαρκωθεντα εκ Πνευματος αγιου και Μαριας της Παρθενου και ενανθρωπησαντα. 
Σταυρωθεντα τε υπερ ημων επι Ποντιου Πιλατου, και παθοντα και ταφεντα.
Και ανασταντα τηι τριτηι ημερα κατα τας Γραφας.
Και ανελθοντα εις τους ουρανους και καθεζομενον εν δεξια του Πατρος.
Και παλιν ερχομενον μετα δοξης κριναι ζωντας και νεκρους, ου της βασιλειας ουκ εσται τελος.
Και εις το Πνευμα το αγιον, το κυριον, το ζωοποιον, το εκ του Πατρος εκπορευομενον, το συν Πατρι και Υιωι συμπροσκυνουμενον και συνδοξαζομενον, το λαλησαν δια των προφητων.
Εις μιαν, αγιαν, Καθολικην και αποστολικην εκκλησιαν.
Oμολογουμεν εν βαπτισμα εις αφεσιν αμαρτιων.
Προσδοκωμεν αναστασιν νεκρων.
Και ζωην του μελλοντος αιωνος.
ην.

Latijnse tekst
Credo in unum Deum.
Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero.
Genitum non factum, consubstantialem Patri: per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine: et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis: sub Pontio Pilato, passus et sepultus est.
Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas.
Et ascendit in caelum: sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos: cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas.
Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et exspecto resurrectionem mortuorum.
Et vitam venturi saeculi.
Amen.

Officiële rooms-katholieke vertaling van de Latijnse versie:
Ik geloof in één God de almachtige Vader
Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader,
en door wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden
en aan zijn rijk komt geen einde.
Ik geloof in de heilige Geest die Heer is en het leven geeft
die voortkomt uit de Vader;
die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk.
Amen.