Joannes van Genk (1803-1874) was de tweede bisschop van Breda. Hij leidde het diocees van 1868 tot zijn dood.

Jeugd en opleiding
Joannes van Genk werd op 9 september 1803 geboren in Princenhage. Hij deed zijn Latijnse studiƫn onder leiding van kapelaan A. van Rosmalen en bezocht vervolgens het grootseminarie te Hoeven. Op 27 februari 1827 werd hij priester gewijd.

Kapelaan en deken
Hij werkte vervolgens eerst als kapelaan in Prinsenhage en vervolgens als pastoor in Aardenburg. Hij werd de eerste deken van het dekenaat Aardenburg.

Coadjutor
In 1850 werd Genk door paus Gregorius XVI benoemd tot coadjutor van de apostolisch vicaris van Breda, mgr. Joannes van Hooydonk. Hij werd daartoe benoemd tot titulair bisschop van Adrana. Hij ontving zijn bisschopswijding uit handen van Van Hooydonk.

Vicaris-generaal
Toen in 1853 de bisschoppelijke hiƫrarchie in Nederland was hersteld, werd Van Hooydonk de eerste bisschop Van Breda. Van Genk bleef zijn coadjutor en werd door Van Hooydonk bovendien benoemd tot vicaris-generaal van het nieuwe bisdom.

Onbevlekte Ontvangenis
Eind 1854 was Van Genk een van de vele bisschoppen die aanwezig was bij de afkondiging van het dogma fidei van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Vijf jaar eerder had paus Pius IX alle bisschoppen ter wereld, middels de encycliek Ubi Primum gevraagd hun adhesie te betuigen aan dit dogma. Van Genk had dat van harte gedaan. Bij deze gelegenheid benoemde de paus hem tot pauselijk huisprelaat en bisschop-assistent bij de pauselijke troon.

Provinciaal Concilie
In 1865 woonde Van Genk het Provinciaal Concilie bij dat mgr. Joannes Zwijsen, de eerste aartsbisschop van Utrecht, bijeengeroepen had. Dit concilie beoogde de strakke ordening van de Nederlandse kerkprovincie en de emancipatie van het katholieke volksdeel. De kerkelijke doctrine werd nauwelijks tot niet besproken. Veel aandacht werd er besteed aan de organisatie van de catechese.

Diocesaan bisschop
In 1868 volgde hij Van Hooydonk op als diocesaan bisschop. Hij organiseerde meteen een diocesaan concilie dat tot doel had de bevindingen van het provinciaal concilie te vertalen naar de Bredase situatie. Nog twee maal zou hij tijdens zijn korte pontificaat een dergelijk concilie bijeenroepen. Mgr. Van Genk overleed op 10 maart 1874 en werd begraven te Zuilen. Hij werd in Breda opgevolgd door Henricus van Beek.