Geünieerde kerken, ook wel Oosters-Katholieke Kerken genoemd, zijn kerken die hoewel zij een Oosterse ritus kennen, geünieerd zijn met de Kerk van Rome. Zij erkennen de paus als universele herder van de Kerk. Aan het hoofd van deze Kerken staat een patriarch of grootaartsbisschop.

Zie verder het lemma Oosters-katholieke Kerken.