De leer van de Goddelijke Drievuldigheid gaat over het centrale mysterie van het christelijk geloof en leven. De Kerk leert dat de ene God zich heeft geopenbaard als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Zie het lemma Drie-eenheid >>