Nadat een nieuwe paus is gekozen, verschijnt de kardinaal-protodiaken op de buitenloggia van de Sint-Pieter om het 'Habemus Papam' uit te spreken: "We hebben een paus".

Witte rook
Kort nadat Witte rook uit de Sixtijnse Kapel is opgestegen vertoont de nieuw gekozen Paus zich aan het volk, gekleed in één van de drie witte togen die (in verschillende maten) al klaarlagen. Maar eerst verschijnt een kardinaal op het balkon van de Sint-Pietersbasiliek. Volgens traditie is dat de senior kardinaal-diaken (kardinaal-protodiaken).

Urbi et Orbi
Als de kardinaal-protodiaken de centrale loggia betreedt, spreekt hij traditiegetrouw de woorden Habemus Papam, oftewel: 'We hebben een paus'. Vervolgens laat de nieuwe paus zich zien, die daarop voor de eerste keer de apostolische zegen Urbi et Orbi geeft. Sinds paus Johannes Paulus II is het gebruikelijk dat deze zegen voorafgegaan wordt door een korte toespraak tot de gelovigen.

Volledige tekst
De volledige tekst van de formule luidt: "Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum Dominum N. Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem N. ..... Sibi nomen imposuit N." ('Ik verkondig u een grote vreugde. Wij hebben een paus. De zeer eminente en eerwaarde heer, de heer [voornaam] Kardinaal van de Heilige Roomse Kerk [achternaam]. Hij noemt zichzelf [gekozen pausnaam met cijfer].')