Haggai was een profeet die in de 6e v.Chr. optrad in Juda. Samen met de profeet Zacharia slaagde hij erin de Joodse leiders te bewegen de verwoeste Tempel van Salomo in Jeruzalem te herstellen. Het boek Haggai behoort tot de zogenoemde Twaalf Kleine Profeten van het Oude Testament.

Tempel
Haggai trad op in de zomer van het tweede regeringsjaar van koning Darius van Perziƫ. Dat was in 520 v.Chr., bijna twintig jaar nadat de joodse ballingen uit Babyloniƫ in hun land waren teruggekeerd. De Tempel van Jeruzalem, eens gebouwd door de machtige koning Salomo, lag nog steeds in puin. Na de terugkeer was men enthousiast met de wederopbouw begonnen, maar al vlug hadden moedeloosheid en apathie zich van het volk meester gemaakt.

Zerubbabel
Samen met de profeet Zacharia slaagde Haggai erin de leiders van het volk, gouverneur Zerubbabel en hogepriester Jozua, opnieuw warm te maken voor de wederopbouw van de Tempel. Als eenmaal het 'Huis van de Heer' in grotere luister dan weleer zal zijn hersteld, zal God het volk van Juda met grote welvaart zegenen, zo profeteert Haggai.

Boek Haggai
Het boek Haggai dient zich eerder aan als een verslag over zijn optreden dan als een geschrift van de profeet zelf. Daarop wijzen het ontbreken van het gebruikelijke opschrift, het dateren van elke toespraak en het vermelden van de reactie op de eerste toespraak; bovendien zijn alle toespraken in de hij-vorm geschreven en wordt Haggai aangeduid als 'de profeet'.