Halfvasten is de vierde zondag van de Veertigdagentijd. Drie weken later is het Pasen.

Laetare
De Kerk viert met Halfvasten dat Pasen naderbij komt: het is een blijde zondag. De Latijnse Mis van Halfvasten begint met het gezang waarvan het eerste woord Laetare is, dat 'verblijd u' betekent. De Vierde Zondag van de Veertigdagentijd wordt daarom ook wel 'Zondag Laetare' genoemd.

Roze
In de liturgie van Zondag Laetare wordt het paars van de Veertigdagentijd vervangen door roze. Dit geeft aan dat halverwege de Veertigdagentijd het licht van de Verrijzenis al doorschemert.

Carnaval
In een aantal plaatsen waar een oude carnavalstraditie bestaat, wordt met Halfvasten een carnavalesk feest gevierd.