Onder de vele aanroeptitels van Onze Lieve Vrouw is Heil der Zieken een vaak gebruikte. 

In de Litanie van Loreto worden de vele namen van Maria, de Moeder Gods, opgesomd. Een daarvan is Salus Infirmorum (Latijn voor ‘Heil der Zieken’). ‘Heil’ betekent hier ‘gezondheid’; gelovige zieken die naar genezing verlangen, wenden zich tot Maria en bidden om haar voorspraak bij haar Zoon, die in zijn aardse bestaan vele zieken genas van hun kwalen. 

Vooral in het Zuid-Franse bedevaartsoord Lourdes wordt Maria aangeroepen als Heil der Zieken. Aan Sint-Bernadette zou de Dame een bron hebben onthuld, waarvan het water geneeskrachtig zou zijn. Vandaar werd Lourdes een toevluchtsoord voor zieken en gehandicapten. 

In 1992 stelde paus Johannes Paulus II Wereldziekendag in, jaarlijks te vieren op 11 februari, de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, het Heil der Zieken. 

In Rome wordt Maria als Heil der Zieken vereerd in de kerk Santa Maria Maddalena, waar het lichaam van Sint-Camillus de Lellis rust, de stichter van de religieuze orde van ziekenverzorgers. In deze kerk hangt de icoon Maria Salus Infirmorum. 

In de Noord-Italiaanse gemeente Pozzoleone staat de kerk van Onze Lieve Vrouw Heil der Zieken (Madonna Salute degli Infermi). Dit heiligdom ontstond rond een kleine fresco uit de zeventiende eeuw, geschilderd op de muur van een stal. Daarop stond de Heilige Maagd afgebeeld als een hemelse verpleegster met een paarse schort die haar koninginnenmantel bedekt. Door de volksdevotie voor deze afbeelding werd de nis met het fresco uiteindelijk omgevormd tot een achthoekige tempel. Tegenwoordig bevindt zich in het heiligdom een mozaïek van Maria als Heil der Zieken (zie foto onder), vervaardigd door de bekende Sloveense jezuïet en kunstenaar Marko Rupnik.