Het Heilig Land is de regio in het Midden-Oosten waar zich voor joden, christenen en moslims belangrijke godsdienstige en historische gebeurtenissen hebben afgespeeld.

Problematisch
De term 'Heilig Land' is problematisch omdat er geen eensluidende definitie mogelijk is. De benaming wordt meestal gebruikt voor het gebied in het Midden-Oosten dat globaal overeenkomt met de huidige staat Israël en de Palestijnse gebieden. Ook kleine stukken van Egypte, Jordanië, Libanon, Syrië worden ertoe gerekend.

Goddelijk geschenk
In het Oude Testament wordt het gebied veelal Kanaän, het beloofde land of het land Israël (Èrètz Yisrael) genoemd. Het gebied wordt beschouwd als een goddelijk geschenk aan de aartsvadersAbraham, Isaak en Jakob.

Jeruzalem
Jeruzalem, de stad van de Tempel, is de voornaamste locatie in het Heilig Land. Dat geldt heel sterk in de joodse spiritualiteit. Zo eindigt het laatste gebed van de viering van Pesach met de woorden: 'Volgend jaar in Jeruzalem!' Veel joden bidden in de richting van Jeruzalem. In de beginperiode van de islam was Jeruzalem ook de islamitische gebedsrichting.

Jezus Christus
Voor het christendom is het Heilige Land van betekenis omdat het de plaats is van Jezus' geboorte, optreden, sterven en zijn Lege Graf.

Palestina
De Romeinse provincie Palestina omvatte onder meer de gebieden Idumea, Judea, Samaria, Galilea, Dekapolis, Fenicië, Iturea, Trachonitis, Abilene en Perea, regio's die vaak tot het Heilig Land worden gerekend.

Pelgrimages en kruistochten
De uitdrukking Heilig Land duikt geregeld op in teksten over pelgrimages en de kruistochten.