Met de term ‘heilige reserve’ worden de geconsacreerde hosties bedoeld die na de Eucharistieviering zijn overgebleven. De heilige reserve wordt eerbiedig bewaard in het tabernakel.

Achtergrond
Na het vieren van de Eucharistie houdt de werkelijke tegenwoordigheid van Christus onder de gedaanten van brood en wijn niet op. Brood en wijn blijven wat zij tijdens de consecratie geworden zijn: Lichaam en Bloed van Christus. Overgebleven wijn mag niet bewaard worden. Deze wordt daarom aan het einde van de Eucharistie genuttigd door de priester. De overgebleven hosties die in het tabernakel worden bewaard, worden 'heilige reserve' genoemd.